Współpraca dla firm i sklepów

P.P.H.U. SABINA MODRZEJEWSKA – dystrybutor PURITAN POLSKA – zaprasza właścicieli sklepów dla Hodowców, sklepów zoologicznych oraz lekarzy weterynarii do nawiązania współpracy.

Posiadam alfa numer weterynaryjny PL121301p, co uprawnia mnie do dystrybuowania dodatków paszowych dla zwierząt, w tym produktów do hodowli gołębi i ptactwa ozdobnego. Właściciel PURITAN POLSKA, pan Krzysztof Pawelec, również posiada alfa numer weterynaryjny PL1012004p.

Zakład i produkcja są pod ścisłym nadzorem Inspektoratu Weterynarii, posiada wdrożony system HACCP.

Produkty spełniają najwyższe wymogi weterynaryjne pod względem składu, techniki produkcji, przechowywania i oznakowania.

Chętnych do nawiązania kontaktów handlowych proszę o kontakt

mailowy: k.modrzejewski@wp.pl

lub telefoniczny: 666 033 811.

 

Sabina Modrzejewska